Wat is INKOOPNET.NL ?

Inkoopnet.nl streeft ernaar het Nederlands-Europese businesscenter en zakelijk in- en verkoopplatform te zijn ter stimulering van het midden- en kleinbedrijf, waarbij eenvoudig gebruik, overzichtelijkheid, laagdrempeligheid en betrouwbaarheid kernbegrippen zijn.

Op Inkoopnet.nl kunnen organisaties zakelijke inkoopbehoeften / offerteaanvragen (koop en huur) gratis en vrijblijvend publiceren, bijlagen toevoegen en daarmee breed en algemeen bekend stellen onder het Nederlandse bedrijfsleven. Ook (indien gewenst) anoniem. En Inkoopnet.nl ontwikkelt door, met binnenkort nog veel meer nuttige bedrijfsinformatie en mogelijkheden.

Met de inkoop van goederen en diensten bij organisaties is veel tijd en geld gemoeid. Inkoopnet kan behulpzaam zijn in het inkoopproces.
Inkoopnet.nl ondersteunt bedrijfsmatige inkoopprocessen in het B2B offertetraject door de mogelijkheid te bieden om inkoopbehoeften c.q. offerteaanvragen openlijk te publiceren. Ook wordt elke publicatie/offerteaanvraag automatisch doorgestuurd naar veel leveranciers in de gekozen productcategorie.
Ervaar het effect en de voordelen, zoals:

Grotere markttransparantie- en bereik & meer informatie
Inkoopnet.nl is bij uitstek geschikt om organisaties met inkoopbehoeften een groter inzicht te geven in mogelijke leveranciers, beschikbaarheid, kwaliteit en prijs van een product of dienst. Prijzen, voorraden, kwaliteit, levertijden en betalingstermijnen kunnen makkelijk met elkaar worden vergeleken waardoor marges kunnen stijgen. Een bedrijf verstuurd gemiddeld maar 3 of 4 offerteaanvragen en bereikt niet de gehele markt. Door een breder marktbereik wordt de markt transparanter en kunnen zakelijke besluiten over de inkoop van goederen en diensten optimaler genomen worden.
Tijdswinst
Inkoopnet.nl geeft tijdswinst. Men kan 24 uur per dag, zeven dagen per week in de markt offerteaanvragen uitzetten. En, inkopende bedrijven hoeven niet meer urenlang tijd te besteden aan telefoneren, het zoeken naar mogelijke leveranciers en het beste aanbod. Hiermee worden aanzienlijke tijdswinsten geboekt.
Kostenbesparingen
Inkoopnet.nl als zuiver zakelijk platform stelt organisaties in staat om een grote groep leveranciers te bereiken tegen minimale acquisitiekosten. Dit draagt bij tot kostenreductie en verhoging van het inkoopresultaat. Dit geldt eveneens voor verkopers die afzet en nieuwe verkoopkanalen zoeken op Inkoopnet.nl.
En, het inkopen en verkopen via Inkoopnet.nl is sneller en aanmerkelijk goedkoper in vergelijking met de traditionele inkoop- en acquisitiekanalen.
Vergroten van afzet, effectiviteit en leveranciersmarkt
Inkoopnet.nl geeft organisaties wederzijds de mogelijkheid in contact te komen met meer potentiële leveranciers en klanten. Dit draagt bij tot een optimaal en uiterst effectief inkoop- en verkoop(deel)proces. Optimalisering van inkoop leidt altijd tot winstgroei.

(Bron: delen van deze tekst zijn ontleend aan een publicatie van het Ministerie van Economische Zaken inzake elektronisch zaken doen (zie: Ministerie van Economische Zaken / EVD – E-business. http://www.evd.nl/home/wet_regelgeving/e-business.asp?bstnum=97812#ebusiness)
 

Voor de zakelijke verkoper daarentegen is het een acquisitiebron met een breed overzicht van verkoopmogelijkheden, mits Inkoopnet.nl dagelijks wordt geraadpleegd. Inkoopnet.nl als zakelijk platform is dus doelmatig en effectief voor de vraag- én aanbodkant in de markt. Nadat de publicerende onderneming offertes heeft ontvangen, staat het vrij verdere afspraken te maken met de beste aanbieder(s) en het inkooptraject verder af te ronden als gebruikelijk. Inkoopnet.nl is geen site voor veilingen en offertes worden ook niet gepubliceerd. Alleen een publicerende onderneming neemt kennis van de aan hem gestuurde offerte en/of informatie.

Ook zijn organisaties vaak niet op de hoogte van nieuwe leveranciers in de markt en blijft een organisatie binnen de beperkte kring van bekende leveranciers, waardoor niet optimaal gebruik wordt gemaakt van het werkelijke marktaanbod. Dit kost geld en draagt bij tot suboptimalisatie van het inkoopproces en dus bedrijfsresultaten. Inkoopkansen worden regelmatig onvoldoende benut omdat leveranciers gewoonweg niet op de hoogte zijn van de inkoopbehoefte van een potentiële klant en een veranderende en dynamische markt.
Bovendien biedt Inkoopnet.nl organisaties ook discretie door de mogelijkheid om anoniem te publiceren.

Inkoopnet.nl is eenvoudig ingericht, overzichtelijk en daardoor gebruikersvriendelijk, gratis en zonder abonnement, vrij toegankelijk en dus voor iedereen dagelijks te gebruiken. Na het maken van een account kunt u volledig uw inkooppublicaties en reacties beheren. Doe een test en ervaar het zelf !


Inkoopnet.nl .... Winst begint met goede inkoop. Goede inkoop begint met bekendheid.
"Keep it simple, but smart ... "